Öğrenci Girişi
0.332 357 89 89

Hafta içi 08:00-18:00

2024 LGS 1.si

2024 LGS'de tüm sorulara do?ru cevap vererek 500 tam puan alan ö?rencimiz Ahmet Berat KARA' ya, desteklerini esirgemeyen ve bu süreçte bir çok fedakarl?k yapan ailesine ve ö?retmenlerine te?ekkür ederiz.